ממשטרת ישראל מחוז מרכז נמסר:
מר שרלוק היקר, תודה על עזרתך. ידידך ד"ר ווטסון נמצא כפות, אך בריא ושלם, במחסן נטוש.
חץ.gif
חזרה לחדר ההסבה