top of page
banners.gif
%25D7%2597%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2595
טלפון.gif
ריבוע שקוף.png
ריבוע שקוף.png
ריבוע שקוף.png
%2525D7%2525AA%2525D7%25259B%2525D7%2525
אנשי קשר.png
פייסבוק שרלוק[710].jpg
ריבוע שקוף.png
חיפוש בפייסבוק[709].jpg
ריבוע שקוף.png
פייסבוק ווטסון.png
חץ-מרצד.gif
3אנימציה-פייס-ווטסון.gif
screen-1315650_1280.png
צילום מסך תיבת דואל - איפה המכשיר שלי.jp
ריבוע שקוף.png
צילום מסך מציאת מכשיר טלפון.jpg
ריבוע שקוף.png
צילום מסך איתור המכשיר במפה.jpg
ממשטרת ישראל מחוז מרכז נמסר:

מר שרלוק היקר, תודה על עזרתך. ידידך ד"ר ווטסון, נמצא כפות, אך בריא ושלם במחסן נטוש.
policeEmerge.png

תכנון: בשביל החוויה

פיתוח: מאשה ליפשיץ

ייעוץ מקצועי: CST-360

bottom of page