• שבית ליפשיץ

מה עדיף להיות? מופתע או מעורב?

1 צפיות